„Неуспјех возачког испита био је поука отпорности“