Покушали смо са Ординаровим фондом од 5,90 фунти и ево наше пресуде